PALVELUT

Hieronta

Klas­si­nen hieronta

Muut palvelut

Kui­va­kup­paus
Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta
Pure­ma­li­has­hie­ron­ta
Rei­ki-hoi­to
Vyö­hy­ke­te­ra­pia

Voit vara­ta hoi­toai­ko­ja säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta tai puhelimitse.

Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut eri hoi­to­muo­to­jen yhdis­tä­mi­ses­tä kes­ke­nään, ota yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai sähköpostitse:

Eeva Saa­re­la
p. 040 739 4879
hieroja.eevasaarela[at]gmail.com

Teen kaik­kia hoi­to­ja hoi­to­ti­las­sa­ni Hevos­saa­ren Val­koi­ses­sa talossa.

Teen myös koti- ja työpaikkakäyntejä.

Poti­las­va­hin­ko­lain edel­lyt­tä­mä poti­las­va­kuu­tus kat­taa klas­si­sen hieronnan.

Ennen hoitoa

Mikä­li tulet hoi­toon ensim­mäis­tä ker­taa tai vii­mei­ses­tä hoi­dos­ta on kulu­nut aikaa, voit tutus­tua ohjeis­tuk­seen täs­tä.