Klassinen hieronta

Klas­si­nen hie­ron­ta ren­tout­taa lihak­sia sekä lisää lihas­ten aineen­vaih­dun­taa. Lisäk­si hie­ron­ta pois­taa kipua, vil­kas­tut­taa veren­kier­toa, vähen­tää tur­vo­tus­ta ja pois­taa kuo­na-ainei­ta. Hie­ron­nal­la on rau­hoit­ta­via vai­ku­tuk­sia myös keskushermostoon.

Klas­si­nen hie­ron­ta sopii kaikenikäisille.

Hie­ron­ta 30 min 30 €
Hie­ron­ta 60 min 50 €
Hie­ron­ta 90 min 75 €
Hie­ron­ta 120 min 90 €

Aiko­ja voit vara­ta puhe­li­mit­se, p. 040 739 4879 tai säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta.

Mikä­li kalen­te­ris­ta ei löy­dy sinul­le sopi­vaa aikaa, ota roh­keas­ti yhteyttä!