HINNASTO

Klassinen hieronta ja puremalihashieronta

Hie­ron­ta 30 min 30 €
Hie­ron­ta 60 min 50 €
Hie­ron­ta 90 min 75 €
Hie­ron­ta 120 min 90 €

Kuivakuppaus

Kui­va­kup­paus lasi­ku­pein 60 min 50 €.
Voit vara­ta myös pidem­piä aiko­ja, jol­loin hin­ta mää­räy­tyy hoi­don pituu­den mukaan.

Kuumakivihieronta

Vali­tun hie­ron­ta­hoi­don hin­ta + 10 €

Vyöhyketerapia (reflexologia)

60 min 60 €
90 min 80 €

Muut palvelut

Intui­tii­vi­nen hoi­to 75 — 90 min 88 € (kiin­teä hinta)

Rei­ki 60 min 64 €

Peter Hess ääni­ren­tou­tus yksi­löl­le n. 60 min 70 €

Peter Hess ääni­ren­tou­tus kah­del­le n. 60 min 100€

Teen ääni­ren­tou­tuk­sia (soin­tu­kyl­py­jä) tilauk­ses­ta myös ryh­mil­le. Hin­ta mää­räy­tyy koko­nai­suu­den mukaan. Kysy lisää!

Lahjakortit

Kaik­kiin hoi­toi­hin on saa­ta­vil­la myös lah­ja­kort­te­ja. Kysy lisää!

Maksutavat

Kätei­nen, pank­ki­kort­ti, VISA, Mas­tercard, Smar­tum, ePas­si Hyvinvointi,