Kuivakuppaus

Kui­va­kup­paus eli imu­kup­pi­hie­ron­ta sopii eri­tyi­sen hyvin lihas­huol­toon, kuo­na-ainei­den pois­toon lihak­sis­ta, tur­vo­tuk­sen sekä arpien hoi­toon. Imu­kup­pi­hie­ron­taa voi käyt­tää myös tehos­ta­maan klas­si­sen hie­ron­nan vai­ku­tuk­sia. Imu­kup­pe­ja voi­daan käyt­tää lisäk­si pai­kal­laan kipu­pis­tei­den pääl­lä. Yleen­sä hyviä pis­tei­tä ovat aku­punk­tio­pis­teet tai ns. trig­ger-pis­teet. Ihoon saat­taa jää­dä tum­ma jäl­ki (mus­tel­ma), mut­ta se pois­tuu muu­ta­man päi­vän kulues­sa.

Imu­kup­pi­hie­ron­ta ja kui­va­kup­paus teh­dään ilman sau­naa ja hoi­to on vere­tön­tä ja teho­kas­ta. Hie­ron­nan yhtey­des­sä käy­tös­sä on kumi­sia tai akryy­li­kup­pe­ja, lasi­kup­pe­ja käy­te­tään perin­tei­sen kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mene­tel­min hoi­det­taes­sa (tuli­kup­paus). 

Kui­va­kup­paus lasi­ku­pein 60 min 50 €.

Voit vara­ta myös pidem­piä aiko­ja, jol­loin hin­ta mää­räy­tyy hoi­don pituu­den mukaan.

Aiko­ja voit vara­ta puhe­li­mit­se, p. 040 739 4879 tai säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta.

Mikä­li kalen­te­ris­ta ei löy­dy sinul­le sopi­vaa aikaa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

 
Eeva Saa­re­la
p. 040 739 4879
hieroja.eevasaarela[at]gmail.com