Kuumakivihieronta

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­taa teh­dään käyt­tä­mäl­lä eri kokoi­sia luon­non hio­mia basalt­ti­ki­viä. Läm­pö­hoi­to lie­vit­tää kipua, tehos­taa veren- ja lym­fa­kier­toa, ren­tout­taa lihak­sia, lisää side­ku­dos­ten elas­ti­suut­ta sekä rau­hoit­taa ja tasa­pai­not­taa her­mos­toa. Hie­ron­ta tun­tuu miel­lyt­tä­vän peh­meäl­tä ja kivuttomalta.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta sopii yleen­sä kai­kil­le, joil­le sopii klas­si­nen hie­ron­ta. Jos olet ras­kaa­na tai  kär­sit tun­to­puu­tok­sis­ta, sinul­la on dia­be­tes, akuut­ti tuleh­dus­ti­la, sydän­sai­raus, suo­ni­koh­ju­ja tai hyvin ohut iho, neu­vot­te­le asias­ta hie­ro­jan kanssa.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­nan hin­ta mää­räy­tyy vali­tun hoi­don pituu­den mukaan ja sii­hen lisä­tään 10 €.

Aiko­ja voit vara­ta puhe­li­mit­se, p. 040 739 4879 tai säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta.

Mikä­li kalen­te­ris­ta ei löy­dy sinul­le sopi­vaa aikaa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Eeva Saa­re­la
p. 040 739 4879
hieroja.eevasaarela[at]gmail.com