Reiki-hoito

Rei­ki-hoi­to on koko­nais­val­tai­nen, rau­hoit­ta­va ja tasa­pai­not­ta­va hoi­to­ko­ke­mus. Se on yksin­ker­tai­nen ja luon­nol­li­nen ener­gia­hoi­to­muo­to, joka tasa­pai­not­taa ja rau­hoit­taa antaen samal­la myös sitä sisäis­tä ener­gi­syyt­tä ja hyvinvointia.

Hoi­don aika­na hoi­ta­ja aset­taa käten­sä joko kevyes­ti hoi­det­ta­van pääl­le tai pitää käsi­ään hie­man kehon ylä­puo­lel­la. Hoi­det­ta­va lepää hoi­to­pöy­däl­lä pei­ton alla sil­mät sul­jet­tu­na vain naut­tien hoi­to­ko­ke­muk­ses­ta. Useat hoi­det­ta­vis­ta jopa nukah­ta­vat ren­tou­tu­nee­na hoi­don aikana.

Olen­nai­nen osa rei­ki­hoi­toa on kes­kus­te­lu sekä ennen hoi­toa että hoi­don jäl­keen, jol­loin hoi­ta­ja voi tar­vit­taes­sa antaa myös koti­hoi­to-ohjei­ta asiakkaalle.

Rei­ki-hoi­to 60 min 64 €.

Aiko­ja voit vara­ta puhe­li­mit­se, p. 040 739 4879 tai säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta.

Mikä­li kalen­te­ris­ta ei löy­dy sinul­le sopi­vaa aikaa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Eeva Saa­re­la
p. 040 739 4879
hieroja.eevasaarela[at]gmail.com